Diensten

Arbeid mediation

Mediationbureau TIS - Diensten

Een arbeidsconflict heeft grote impact. Wanneer mensen niet meer met elkaar praten ontstaat er wrijving en een vervelende sfeer. Of een geschil zich nu strikt genomen tussen twee collega’s, een werkgever en een werknemer, tussen afdelingen of tussen leidinggevenden afspeelt, de effecten zijn vaak op de werkvloer als ook in het privé leven van betrokkenen merkbaar. Daarom is het voor alle partijen van belang dat een geschil voortvarend, zakelijk en in vertrouwen gezamenlijk wordt opgelost.

Overheid mediation

Overheidsmediation omvat diverse conflicten die u met een overheidsinstantie kunt hebben. Kwesties of conflicten met de gemeente, regionale uitvoeringsdienst, waterschap, UWV, zorgverleners en soortgelijke instanties over het verlenen van vergunningen, verzorgen van uitkeringen, keuren van bouwplannen, vaststellen en uitvoeren van bestemmingsplannen, vergoeden van thuiszorg en pgb, het nemen verkeersbesluiten, problemen in de woonomgeving, enz. enz. Al deze aspecten vallen onder overheidsmediation. Maar wat is overheidsmediation nu precies? En hoe kan een mediator helpen bij een conflict met de overheid?

Diverse ergernissen verstoren de relatie inwoner met de gemeente, het waterschap, UWV, e.d. Inwoners en bedrijven weten vaak niet waar ze aan toe zijn en er wordt getwijfeld aan de deskundigheid van de ambtenaar. Het zijn redenen waarom standpunten verharden, conflicten ontstaan, in aantal toenemen en leiden tot juridische procedures.

Maar het kan ook anders: door mediation. Het juridische traject, veelal tijdrovend, hoeft niet te worden doorlopen. Daarmee is het ook goedkoper. Overheid, inwoner en bedrijf voelen zich rechtvaardig behandeld. Zij kunnen hun verhaal doen en worden serieus genomen. Dit leidt tot win-win situaties en herstel van het onderling vertrouwen als gevolg van besproken standpunten en belangen. In de vaststellingsovereenkomst leggen partijen vervolgens hun afspraken vast. Een ieder weet waar hij/zij aan toe is. Niet nakoming daarvan maakt de weg naar de rechter alsnog mogelijk.

Zakelijke mediation

Loopt een samenwerking, levering anders dan verwacht of is een product niet naar wens, dan biedt een contract enig houvast over rechten en plichten. Maar in de praktijk komt het regelmatig voor dat de afspraken voor één of beide partijen anders worden uitgelegd dan zij vooraf voor ogen hadden. De vertrouwensbalans raakt verstoord. Wanneer in een zakelijk conflict één of beide partijen naar de rechter stapt, wordt in vele gevallen direct de zakelijke relatie die voor het voortbestaan van de onderneming zo belangrijk was, verstoord. Zeker wanneer familierelaties en zakelijke relaties elkaar overlappen heeft een conflict verstrekkende gevolgen.

Mediation kan helpen om samen tot een oplossing te komen met in stand houding van de zakelijke relatie. De mediator van TIS kan u helpen veel problemen op te lossen en juridische procedures te voorkomen.

Familie mediation

Het besluit te gaan scheiden gaat vaak gepaard met veel emoties, verdriet en teleurstelling. Soms is er ook sprake van opluchting. Daarnaast spelen complexe financiële en juridische zaken een rol. Er komt heel veel op u af als u nadenkt over scheiden en de gevolgen. Wie blijft er wonen in het ouderlijk huis of moeten beide ouders verhuizen? Hoe werkt co-ouderschap? Hoe wordt alimentatie berekend en hoe stelt u een ouderschapsplan op? Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die geen gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Echtscheidingsconvenant

Een huwelijk of samenlevingsovereenkomst is een wettelijke overeenkomst die alleen ontbonden kan worden door een rechter. De tussenkomst van een advocaat is noodzakelijk voor de juridische afwikkeling.

Het is mogelijk om het hele scheidingstraject te doorlopen waarbij ieder een eigen advocaat heeft die door een ieder zelf dient te worden betaald. Een andere mogelijkheid is om het hele scheidingstraject te laten begeleiden door één gezamenlijke mediator. Hierdoor bespaart u onder andere kosten. Een ander voordeel is dat u samen meer grip hebt voor de uitkomst en grote winst is dat u op een goede manier uit elkaar gaat. Om ook na de scheiding als ouders van de kinderen naast elkaar te kunnen zitten bij verjaardagen en een diploma-uitreiking. Dat is onbetaalbaar en een groot geschenk wat ouders aan hun kinderen kunnen geven.

Een echtscheidingsconvenant is een document waarbij u samen de afspraken vastlegt die u rondom de scheiding hebben gemaakt. In deze schriftelijke overeenkomst staan de afspraken op het gebied van verdeling van de huwelijksgemeenschap, omgang met de kinderen- en partneralimentatie, de woning, pensioen en andere vermogensbestanddelen. Het convenant wordt door de mediator samen met u samen opgesteld zodat later geen problemen kunnen ontstaan. Een goede verwoording van de gemaakte afspraken is daarom heel belangrijk.

Wanneer er wordt gekozen voor mediation neemt de mediator van TIS de communicatie met de advocaat uit handen. De keuze van advocaat gaat uiteraard wel in overleg met u, maar kan ook voor u worden verzorgd. Advocaat en mediator zorgen er voor dat het convenant en ouderschapsplan rechtsgeldig zijn en dat de scheiding geregistreerd wordt. De kosten van de advocaat worden nog vooraf aan de mediation besproken. Het aantal gesprekken en de doorlooptijd van een scheidingsmediation variëren met de complexiteit van de situatie.