Mediation– en Scheidingspraktijk
'Talking Is Solving'

Waar mensen werken en wonen kunnen conflicten ontstaan. Een conflict zorgt voor spanningen en leidt tot een verstoorde communicatie. Mediation is samen op zoek gaan naar een effectieve oplossing voor jullie conflict. Als u er samen niet meer uit kunt komen, wat is dan de volgende stap? Mediation – en Scheidingspraktijk ‘Talking Is Solving’ kan u daarbij helpen

Logo Mediation– en Scheidingspraktijk Talking Is Solving: samenwerken Logo Mediation– en Scheidingspraktijk Talking Is Solving: maybe we should talk
Logo Mediation– en Scheidingspraktijk Talking Is Solving: Barbara Abdoelkariem Logo Mediation– en Scheidingspraktijk Talking Is Solving: puzzle stukjes
Logo Mediation– en Scheidingspraktijk Talking Is Solving: - Mediation training Aruba

Mediation training Aruba 2019

Bekijk hier de foto's die genomen zijn tijdens de (basis) mediation training op Aruba in 2019.

De Mediation opleiding was geen succes geworden zonder de inzet en hulp van een aantal geweldige mensen.

Allereerst dank aan Zijne Excellentie Minister van Sociale Zaken en Arbeid dhr. Glenbert Croes, voor het vrijmaken van zijn drukke agenda om de certificaten uit te reiken aan de deelnemers. Ook dank aan Zijne Excellenties de Minister van Justitie, Openbare orde en Veiligheid dhr. Andin Bikker en de Minister van Sociale Zaken en Arbeid dhr. Glenbert Croes voor de interessante gesprekken over mediation op Aruba.

Dank voor een unieke ervaring bij het Gerecht in Eerste Aanleg gaat uit naar dhr. Ernesto Kross en mw. Lenie Thodé - Estevez voor de locatie, beveiliging en overige goede zorg.

Last but not least. Dank aan dhr. Marinus Wegereef, eigenaar van Lunchroom "Amici" en zijn team van de bediening en de keuken. Wij mochten zes dagen jullie gasten zijn tijdens de lunch. Jullie lunches waren voortreffelijk en wij zijn op onze wenken bediend. Ook hebben jullie ons verwend met hapjes en drankjes ter afsluiting van de opleiding. Chapeau!

Logo Mediation– en Scheidingspraktijk Talking Is Solving - mediation

Mediation

Met mediation lost u zélf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict hebt. De TIS mediator is daarbij een onafhankelijke bemiddelaar. Zij helpt de communicatie weer op gang te brengen door de gesprekken te begeleiden en het proces te bewaken. Een ieders belangen wordt op tafel gelegd waardoor men oog krijgt voor elkaar. Onder begeleiding van de mediator wordt u geholpen bij het vinden van een passende oplossing. Omdat u samen zelf een oplossing vindt voor het conflict zal deze beter bij uw situatie passen.
In het mediation traject, dat veel minder belastend is dan een juridisch proces, is er ruimte voor de persoon, ruimte voor het hier en nu en ruimte voor een samenwerkingsrelatie gericht op de toekomst.

Mediation heeft een informeel karakter. De mediator is een deskundige begeleider waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft beiden inspraak. Mediation is een constructief proces waar de visie op de toekomst is gericht. Van belang is duidelijk te krijgen wat een ieder echt wil bereiken. Anders dan in een juridische procedure, waarin de strijd verhardt, standpunten verstarren en het uiteindelijk uitdraait op winnen of verliezen.
Het mediationproces verloopt sneller dan een juridische procedure bij de rechter. Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure. Er wordt één mediator ingeschakeld en de kosten kunnen worden gedeeld.

Logo Mediation– en Scheidingspraktijk Talking Is Solving - Preventieve mediation

Preventieve mediation

Een nederlands spreekwoord zegt: "Voorkomen is beter dan genezen'.
Door in een vroeg stadium van de samenwerking mediationvaardigheden in te zetten grijpt u in voordat de spanningen uitmonden in een conflict. Dit wordt preventieve mediation genoemd. Het tijdig signaleren van een mogelijk conflict is in het geval van het inzetten van preventieve mediation belangrijk.

Preventieve mediation kan goed werken wanneer er ingewikkelde contracten moeten worden gesloten. Door in een vroeg stadium een mediator erbij te halen is de kans op een conflict later aanzienlijk minder. Dit doordat al structureel oplossingen of een bepaalde werkwijze is toegepast zodat eventuele toekomstige problemen worden voorkomen. Ook bij familiebedrijven, huwelijken en andere samenlevingsvormen kan preventieve mediation hoge financiële en emotionele kosten, verstoorde verhoudingen en ingewikkelde procedures voorkomen.
Het grote voordeel van preventieve mediation is dat u in een vroeg stadium eventuele spanning en verstoring van communicatie kunnen worden voorkomen.

Logo Mediation– en Scheidingspraktijk Talking Is Solving - Preventieve mediation

Scheiding

Scheidingsspecialist, leg je scheiding in vertrouwde handen.
Als het besluit om uit elkaar te gaan gevallen is staat de wereld op zijn kop. Vanaf dat moment verandert alles. In veel gevallen betekent scheiden een emotionele, zware periode, die invloed heeft op alle aspecten van het leven. Er moet een hoop worden geregeld.

Bij de scheidingsspecialist van TIS bent u op het juiste plek. Begripvol en zonder vooroordeel. Diepgaand, duidelijk en warm. Door uit te leggen, te observeren, maar ook te confronteren begeleidt de scheidingsspecialist van TIS u beiden tijdens de scheiding en in het nazorg traject.

De scheidingsspecialist biedt inzicht en rust en helpt het vertrouwen te herstellen om als voormalig partners beiden op een zo goed mogelijke manier verder te kunnen met het leven. In de gevallen dat er kinderen zijn staan de kinderen centraal en begeleidt de scheidingsspecialist u in de transitie van voormaling partners naar ouders. Om ook na de scheiding als ouders van de kinderen naast elkaar te kunnen zitten bij verjaardagen en een diploma-uitreiking. Dat is onbetaalbaar en een groot geschenk wat ouders aan hun kinderen kunnen geven.

Mediation- en Scheidingspraktijk TIS is meer dan een praktijk in mediation. Meer dan een bemiddelaar die aan de hand van een checklist een scheiding afhandelt. De scheidingsspecialist neemt u mee in het gehele scheidingsproces. De begeleiding en ondersteuning is specifiek gericht op uw persoonlijke situatie. Want geen enkele relatie is hetzelfde.
De scheidingsspecialist regelt de financiële en administratieve verplichtingen rondom uw scheiding tot in de puntjes. Hierdoor helpt de scheidingsspecialist beide voormalige partners om een zelfstandige basis te creëren voor de toekomst. Wanneer u kinderen heeft is er ook hulp bij de transitie van voormalig partners naar ouders.